WELCOME

Lappas & Co

Your trusted Accounting, Tax, and Administration Advisors in Cyprus

VÄLKOMMEN

Lappas & Co

Dina specialister inom Redovisning, Skatt och Administration på Cypern

Lappas & Co är en fullservice-firma grundat 1992, som levererar tjänster inom Redovisning, Skatt och Administration i Limassol, Cypern. Lappas & Co erbjuder ett sortiment av tjänster med fokus på exceptionell kundtjänst…

VÅRA TJÄNSTER

ett brett sortiment av kompletta lösningar

Genom vårt omfattande sortiment av skräddarsydda tjänster så siktar vi på att erbjuda våra kunder sunda lösningar som riktar sig direkt till deras företags behov. Se nedan för en komplett lista av våra tjänster.

Redovisningstjänster

Vår expertis som skickliga revisorer låter oss leverera ett brett sortiment av redovisningstjänster eftersom det är ett juridiskt krav för alla företag på Cypern att spara all bokföring...

Lönetjänster

Kunder med företag registrerade på Cypern som behöver hjälp med förberedelse av sina anställdas månatliga löner kan vända sig till våra experter som kan assistera med följande...

Företags- & administrativa tjänster

Kunder som vill etablera ett företag, eller redan driver företag på Cypern kan använda sig utav det breda sortiment at företags- och administrativa tjänster som erbjuds av det kompetenta teamet på...

Stiftelser

Cypern kan stoltsera med ett av de mest attraktiva juridiska ramverken i världen. Det har etablerat Cyprus International Trusts, som används för att skydda tillgångar, för konfidentialitet och...

Direkt & indirekt skatt

Vårt engagerade team av anställda innehar djup kunskap om skatter och VAT på Cypern, och kan erbjuda rådgivning om ett brett utbud av beskattningsärenden. Vi tar oss tiden att...

Migrationstjänster

Lappas & Co erbjuder individer som vill använda sig utav Cyprus Investment Program ett komplett utbud av tjänster som kommer att låta dem gå vidare med deras ansökan för medborgarskap...

BREV FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Välkommen till Lappas & Co

Som pålitliga rådgivare inom skatte-, redovisnings- och administrationsområdet är vi medvetna om det stora ansvaret vi har gentemot våra kunder att ge dem snabb och korrekt vägledning och goda råd. Därför lever vi efter principen att våra kunder alltid kommer först, och detta återspeglas i allt vi gör...

Accounting

As it is a legal requirement for all Cyprus-based companies to keep accounting books and records, our expertise as skilled accountants allows us to cost-effectively deliver a full range accounting services...

Corporate & Administration

Clients who wish to establish a company in Cyprus, or who already have a running business on the island, can take advantage of the range of Corporate and Administration Services...

Direct & Indirect Taxation

Our dedicated team of professionals possess in-depth knowledge of tax and VAT in Cyprus, and can offer assistance with a wide range of taxation matters. We take the time to fully understand...

Payroll

Clients with companies registered in Cyprus who require assistance with the preparation of their employees’ monthly payroll can enlist the services of our expert professionals, who can assist...

Trusts

Cyprus boasts one of the most attractive trust legal frameworks in the world. It has established the Cyprus International Trusts, which are used to protect assets, and for confidentiality and...

Immigration

Lappas & Co offers individuals seeking to take advantage of the Cyprus Investment Program a full range of services that will allow them to proceed with their application for Cyprus Citizenship...